• Fason Üretim Nedir? İş dünyası, hızla değişen ve gelişen bir yapıya sahiptir ve şirketler rekabet avantajını korumak ve büyümek için farklı üretim stratejilerine başvururlar. Bu stratejilerden biri de fason üretimdir. Fason üretim, bir şirketin ürünlerinin veya bileşenlerinin üretimini başka bir şirkete veya üçüncü bir tarafa yaptırma sürecini ifade eder. Bu makalede, fason üretimin ne olduğunu, […]