Fason Üretim Nedir?

İş dünyası, hızla değişen ve gelişen bir yapıya sahiptir ve şirketler rekabet avantajını korumak ve büyümek için farklı üretim stratejilerine başvururlar. Bu stratejilerden biri de fason üretimdir. Fason üretim, bir şirketin ürünlerinin veya bileşenlerinin üretimini başka bir şirkete veya üçüncü bir tarafa yaptırma sürecini ifade eder. Bu makalede, fason üretimin ne olduğunu, avantajlarını ve farklı sektörlerdeki uygulama örneklerini inceleyeceğiz.

Fason üretim, bir şirketin ürünlerini veya bileşenlerini, genellikle uzmanlaşmış bir üretici veya dış kaynak sağlayıcıya ürettirme sürecini ifade eder. Şirket, kendi üretim kapasitesini kullanmak yerine başka bir şirketin üretim yeteneklerini kullanır. Bu, işletmelerin daha fazla odaklanabilmelerine, kaynaklarını daha etkili bir şekilde kullanabilmelerine ve maliyetleri düşürebilmelerine olanak tanır.

Fason üretim, bir ürünün üretiminin, ürünün sahibi olan firma tarafından değil, başka bir firma tarafından gerçekleştirilmesidir. Fason üretimde, ürünün tasarımı, markası ve satışı, ürünün sahibi olan firmaya aittir. Üretim ise, fason üretici firma tarafından gerçekleştirilir.

Fason Üretim Türleri

Fason üretim, çeşitli şekillerde gerçekleştirilebilir. En yaygın fason üretim türleri şunlardır:

 • Tam fason üretim: Bu tür fason üretimde, fason üretici firma, ürünün tüm üretim sürecini üstlenir. Bu süreçte, ürünün tasarımı, kalıpları, üretim süreci ve kalite kontrol gibi tüm aşamalar fason üretici firma tarafından gerçekleştirilir.
 • Yarı fason üretim: Bu tür fason üretimde, fason üretici firma, ürünün sadece belirli bir aşamasını üstlenir. Örneğin, ürünün üretimini üstlenirken, tasarımını ve kalıplarını ürünün sahibi olan firma gerçekleştirebilir.
 • Parça fason üretim: Bu tür fason üretimde, fason üretici firma, ürünün sadece belirli bir parçasını üretir. Örneğin, bir ayakkabının tabanını üreten bir fason üretici firma, ayakkabının üst kısmını üreten başka bir fason üretici firma ile birlikte çalışabilir.

Fason Üretim Uygulama Alanları

Fason üretim, birçok sektörde başarıyla uygulanır. İşte bazı örnekler:

 1. Otomotiv Sektörü: Otomobil üreticileri, bileşenlerin çoğunu fason üreticilerden temin edebilirler. Motor parçaları, elektronik sistemler ve dış kaplamalar gibi birçok bileşen farklı üreticiler tarafından üretilir.
 2. Tekstil Endüstrisi: Giyim markaları, giysilerin üretimini farklı ülkelerdeki giyim fabrikalarına veya atölyelere fason olarak yaptırabilirler. Bu, hızlı moda ve özel tasarım ürünlerin üretimini kolaylaştırır.
 3. Elektronik Üretimi: Elektronik cihaz üreticileri, kart montajı, kablolama ve bileşen montajı gibi işlemleri farklı tedarikçilere fason olarak yaptırabilirler.
 4. Gıda Endüstrisi: Gıda üreticileri, ürünlerinin ambalajlama işlemlerini farklı tesislere fason olarak verebilirler. Bu, gıda ürünlerinin daha uzun raf ömrüne sahip olmasına yardımcı olabilir.

Fason Üretimin Avantajları

 • Fason üretimin çeşitli avantajları vardır ve bu avantajlar, birçok şirket için cazip hale gelmektedir:
  1. Maliyet Tasarrufu: Fason üretim, kendi üretim tesislerini kurma ve işletme maliyetlerini azaltabilir. Üretim sürecindeki verimliliği artırabilir ve işletme giderlerini düşürebilir.
  2. Uzmanlık ve Teknoloji: Fason üretim, uzmanlaşmış üreticilerin ve tedarikçilerin teknolojik bilgi ve deneyimlerinden yararlanmayı sağlar. Bu, daha yüksek kaliteli ürünlerin üretilmesine olanak tanır.
  3. Daha Hızlı Üretim: Fason üretim, ürünlerin daha hızlı bir şekilde üretilmesine yardımcı olabilir. Üretim süreçleri daha verimli ve düzenli olabilir.
  4. Daha Büyük Üretim Kapasitesi: Fason üretim, bir şirketin büyüme hedeflerine ayak uydurmasına yardımcı olabilir. Üretim kapasitesini artırmak için gereken yatırımları azaltabilir.
  5. Stratejik Odak: Şirketler, temel işlerine daha fazla odaklanabilirler çünkü operasyonel ayrıntılardan kurtulurlar. Bu, şirketlerin iş stratejilerini geliştirmelerine ve büyümelerine yardımcı olabilir.

Fason Üretimin Dezavantajları

Fason üretim, ürünün sahibi olan firma için bazı dezavantajlar da sunar. Bu dezavantajlar şunlardır:

 • Kontrol kaybı: Fason üretimde, üretim süreci fason üretici firma tarafından gerçekleştirilir. Bu da, ürünün sahibi olan firmanın üretim sürecini kontrol etmesini zorlaştırabilir.
 • Gizlilik sorunları: Fason üretimde, ürünün tasarımı ve üretim süreci fason üretici firmaya açıklanır. Bu da, ürünün sahibi olan firmanın gizliliği açısından risk oluşturabilir.
 • Gecikme riski: Fason üretimde, fason üretici firmanın üretim süreciyle ilgili gecikmeler yaşanabilir. Bu da, ürünün zamanında teslim edilmesini engelleyebilir.

Fason Üretimde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Fason üretimde, ürünün sahibi olan firmanın dikkat etmesi gereken bazı hususlar vardır. Bu hususlar şunlardır:

 • Fason üretici firmayı dikkatli seçin: Fason üretimde, fason üretici firmanın güvenilir ve deneyimli olmasına dikkat edin.
 • Üretim sürecini yakından takip edin: Fason üretimde, üretim sürecini yakından takip edin ve herhangi bir sorun yaşandığında müdahale edin.
 • Sözleşmeyi dikkatlice okuyun: Fason üretimde, fason üretici firma ile yapılan sözleşmeyi dikkatlice okuyun ve haklarınızı koruyun.

Sonuç

Fason üretim, ürünün sahibi olan firmalar için önemli bir seçenektir. Fason üretim, üretim maliyetlerini düşürmek, üretim kapasitesini artırmak ve ürün kalitesini iyileştirmek gibi avantajlar sunar. Ancak, fason üretimde bazı dezavantajlar da vardır. Bu dezavantajları göz önünde bulundurarak, fason üretime karar vermelisiniz.