Sürdürülebilirlik Odaklı Üretim

Biz, Yılmaz Plastik olarak, çevreye duyarlı üretime önem veriyoruz. Bu doğrultuda,sürdürülebilirlik alanında önemli adımlar atıyoruz.

  • Geri dönüşüm

  • Güneş enerjisi

  • Su tasarrufu

  • Atık azaltma

Geri Dönüşüm: Geri dönüşüm, sürdürülebilirliğin en önemli unsurlarından biridir. Biz, geridönüşüm sertifikası bulunan bir firmayız. Plastiklerde geri dönüşüm yaparak kendine ve diğer firmalara Recycle (geri dönüşüm) hammadde sağlamaktayız. Aylık 50 ton plastik geri dönüştürerek doğaya katkı sağlıyoruz.

Güneş Enerjisi: Güneş enerjisi, yenilenebilir ve çevre dostu bir enerji kaynağıdır. Biz, bina çatısındaki güneş enerji sistemleri ile fabrika enerjisinin yarısını kendimiz üretiyoruz.

Su tasarrufu: Su, yaşam için vazgeçilmez bir kaynaktır. Biz, üretim süreçlerimizde su tasarrufu için gerekli önlemleri alıyoruz.

Atık azaltma: Atık azaltma, çevreye verilen zararı azaltmanın en etkili yollarından biridir. Biz, üretim süreçlerimizde atık azaltmak için çalışmalar yapıyoruz.

%50

Güneş enerji sistemleri ile fabrika enerjisinin yarısını kendimiz üretiyoruz.

50 Ton

Aylık 50 ton plastik geri dönüştürerek doğaya katkı sağlıyoruz.

surdurulebilirlik b

Sürdürülebilir üretim çalışmaları faydaları

Sürdürülebilir üretim, bizim için bir sorumluluktur. Busorumluluk bilinciyle, çevreye ve topluma katkı sağlamayadevam edeceğiz.

19

Doğaya Katkı:

Geri dönüşüm çalışmaları sayesinde, her yıl tonlarca plastik atık geri dönüştürülmektedir. Bu sayede, doğada biriken plastik atık miktarı azalmaktadır.

Enerji Tasarrufu:

Güneş enerjisi çalışmaları sayesinde, fabrika enerjisinin yarısını kendimiz üretiyoruz. Bu sayede, fosil yakıtların tüketimi azalmakta ve enerji maliyetleri düşmektedir.

Su Tasarrufu:

Su tasarrufu çalışmaları sayesinde, üretim süreçlerinde kullanılan su miktarı azalmaktadır. Bu sayede, su kaynaklarının korunmasına katkı sağlanmaktadır.

Atık Azaltma:

Atık azaltma çalışmaları sayesinde, üretim süreçlerinde oluşan atık miktarı azalmaktadır. Bu sayede, çevreye verilen zarar azaltılmaktadır.